Neuroróżnorodny rynek pracy

Temat zatrudnienia osób w spektrum autyzmu i nieróżnorodnych powraca jak bumerang i bardzo dobrze! Poniżej zbiór informacji i publikacji na ten temat.

Praca warsztatowa

Przede wszystkim chylę czoła przed tymi, którzy tworzą miejsca pracy dla osób mniej i bardziej samodzielnych np.: Fundacja Synapis, Fundacja AS perger, Spółdzielnia Socjalna Furia. Osoby te nie mają szans na otwartym rynku pracy, a zatrudnienie daje im godność, samodzielność, sprawczość, rozwój. Warto przy okazji kupowania prezentów wspierać miejsca z misją. Zbiór znajduje się we wpisie poniżej.

Praca w gastronomii

Wiele osób z różnymi niepełnosprawnościami znajduje pracę w gastronomii. W różnych miastach powstają klubokawiarnie, które oprócz jedzenia i napojów zapewniają także program kulturalny: występy, pokazy filmów, dyskusje itd. Ich spis można znaleźć we wpisie poniżej. Zapraszam do odwiedzenia tych niezwykłych miejsc i połączenia przyjemnego z pożytecznym.

Praca w branży informatycznej

Dla tych, którzy chcą pracować w branży IT działa Fundacja asperIT, która łączy świat biznesu ze światem neuroatypowym i aktywizuje zawodowo swoich podopiecznych. Wybrani absolwenci projektu Fundacji asperIT są zatrudniani w firmie społecznej asperIT.com sp. z o.o. w charakterze testerów oprogramowania, a także u pracodawców będących klientami spółki i partnerami edycji projektów asperIT.

Praca dla niepełnosprawnych

Fundacja TAKpełnosprawni

Fundacja TAKpełnosprawni promuje zatrudnienie i inkluzję osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Organizacja powstała, aby wspierać dwie ważne grupy: pracowników z niepełnosprawnościami szukających zatrudnienia oraz świadomych pracodawców gotowych do tworzenia różnorodnych zespołów. Walczy ze stereotypami w polskich firmach. Wspiera i szkoli pracodawców, a także pracowników. Fundacja przygotowała bezpłatny raport z badania Pracodawca na tak. 10 zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Niepełnosprawni.pl

Kopalnią wiedzy na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest także portal niepełnosprawni.pl partner medialny publikacji Autyzmu po ludzku. Można tu znaleźć aktualności z rynku pracy, kompendium wiedzy na temat zasad zatrudnienia osób niepełnosprawnych, porady, ogłoszenia, oferty.

Publikacje

Na temat rynku pracy osób neuroatypowych powstaje także szereg publikacji:

Spektrum Wrażliwości

Neurodiversity Insight to unikatowy i bezpłatny przewodnik, który powstał jako odpowiedź na prośby organizacji poszukujących skondensowanej, lecz wszechstronnej pigułki wiedzy, aby dostarczyć podstawowych informacji, które mają na celu rozwianie nagromadzonych mitów, spekulacji i stereotypów. Przygotowali go eksperci skupieni wokół Spektrum Wrażliwości: Dorota Bartosiak, Bernadetta Bieszczanin, Katarzyna Śledziewska.

Fundacja Atypika

Przygotowała bezpłatny e-book Neuroróżnorodność w miejscu pracy. Został przygotowany przez ekspertów, naukowców i specjalistów. Kładzie nacisk na znaczenie inkluzji i różnorodności w miejscu pracy. Zawiera praktyczne wskazówki, studia przypadków, narzędzia.

Badania naukowe

Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów

Projekt „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów” jest prowadzony przez Fundację Prawo i Partnerstwo przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach projektu prowadzone są badania naukowe, analizy, szkolenia i rekomendacje. Wszystkie informacje zebrane są na stornie projektu. Aktualnie trwa badanie dla dorosłych osób w spektrum.

Studia podypolmowe „Neuroróżnorodność w miejscu pracy” 

SWPS Warszawa i Kraków

Na studiach dowiesz się, jak:
– rekrutować osoby neuroatypowe w oparciu o ich unikatowy potencjał oraz pozyskiwać trudno dostępnych specjalistów i specjalistki;
– budować różnorodne zespoły i efektywnie nimi zarządzać, zwiększając ich kreatywność i skuteczność;
– projektować środowisko pracy uwzględniające potrzeby osób atypowych w obszarach: organizacji pracy, komunikacji czy przestrzeni architektonicznej;
– włączyć obszar neuroróżnorodności do strategii Diversity, Equity & Inclusion firmy i budować włączającą kulturę organizacyjną.

Program rządowy

„Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025

O wsparcie w ramach programu resortowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będą mogły ubiegać podmioty posiadające status przedsiębiorstwa społecznego (PS) tj. podmioty ekonomii społecznej. Program zakłada wsparcie zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników, a także kosztów administracyjnych. Szczegóły poniżej.