Badanie dla specjalistów na temat edukacji włączającej dzieci w spektrum autyzmu.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w badaniu opinii nauczycieli i innych profesjonalistów pracujących w placówkach edukacyjnych na temat edukacji włączającej dzieci w spektrum autyzmu. Pragniemy poznać Państwa poglądy, aby móc lepiej zrozumieć potrzeby w tym zakresie.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich grup nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych i logopedów oraz innych osób pracujących w placówkach edukacyjnych. Zapraszamy bez względu na to, czy mają Państwo doświadczenia w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu. Uczestnikami mogą być wszyscy profesjonaliści pracujący w przedszkolach i/lub szkołach ogólnodostępnych, a także integracyjnych, specjalnych, terapeutycznych oraz osoby pracujące w placówkach wychowawczych i opiekuńczych.

Badanie polega na wypełnieniu anonimowej ankiety online i zajmuje około 30 minut. Wyniki badania zostaną opracowane po jego zakończeniu w formie zbiorczego raportu, dostępnego na stronie Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego po zakończeniu projektu.
Link do ankiety:

https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_er4HLsMJq2Erymi

W imieniu zespołu badawczego

prof. dr hab. Ewa Pisula
Wydział Psychologii UW