Polityka prywatności i plików cookies Strony Internetowej www.autyzmpoludzku.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak np.: : Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – administratorem danych osobowych jest Agnieszka Sułkowska zamieszkała przy ul. Łukowskiej 4/136 w Warszawie. Kontakt: autyzmpoludzku@gmail.com.
 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.autyzmpoludzku.pl.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Administrator przetwarza dane użytkowników w określonych celach i na podstawie prawnej, którą może być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona na przykład za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.
 3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi między innymi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak komunikatory internetowe i profile w mediach społecznościowych.
 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu realizacji usługi dostarczania newslettera zawierającego informacje o nowych wpisach na blogu, ciekawostkach ze świata spektrum autyzmu, w tym wydarzeniach (konferencje, szkolenia, webinary). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. b RODO) zawartej z użyciem formularza zapisu na newsletter. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez wypisanie się wg instrukcji zawartej w każdym Newsletterze w stopce maila.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego lub w wiadomości email wysłanej na adres Administratora podany na Stronie internetowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza dodawania opinii przetwarzane są w celu wyświetlenia opinii Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić opinię. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach jego profili w mediach społecznościowych lub wiadomości wysłanej za pośrednictwem komunikatorów internetowych przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane  w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmie obsługującej wysyłanie mailingu.)
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 10. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 11. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 • a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • b) ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • c) ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§3. Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
 • a) prawo dostępu do danych
 • b) prawo do poprawienia danych
 • c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • d) prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych
 • e) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 • f) prawo do przenoszenia danych
 • g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio ją wyraził.  

3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien wyrazić odpowiednie żądanie na adres: autyzmpoludzku@gmail.com.

§4. Pliki cookies i inne informacje

 1. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
  • Google Analytics – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
  • Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku
 2. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 3. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 7 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty do potrzeb Użytkownika.

§5. Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 • a) prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 • b) monitorowania stanu sesji,
 • c) analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
 • d) a także w celach statystycznych i marketingowych.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: autyzmpoludzku@gmail.com.