Proces diagnostyczny

Ankieta dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu dotycząca procesu diagnostycznego.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu nad doświadczeniami rodziców związanymi z diagnozą spektrum autyzmu u ich dziecka. Zaproszenie kierujemy do rodziców dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat, które otrzymały diagnozę autyzmu dziecięcego, zespołu Aspergera czy autyzmu atypowego (lub inną ze spektrum autyzmu), niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od diagnozy. Celem badania jest poznanie Państwa doświadczeń i potrzeb związanych z przebiegiem procesu diagnostycznego, aby móc lepiej zrozumieć sytuację rodzin, które przez ten proces przechodzą w naszym kraju. 

Ankieta dotyczy różnych aspektów sytuacji rodzica w kontekście diagnozy dziecka. Jej wypełnienie zajmuje ok. 25-30 minut. Badanie jest anonimowe. Na podstawie zebranych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie Państwa ani Waszego dziecka. 

Link do ankiety:

https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_895G5kgbhfhHwCa

W imieniu zespołu badawczego
prof. dr hab. Ewa Pisula
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego