Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów

Badanie prowadzone jest przez zespół badawczy skupiony przy Fundacji Prawo i Partnerstwo przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów”

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety skierowanej do dorosłych osób w spektrum autyzmu. Jej celem jest ustalenie sytuacji osób w spektrum autyzmu na rynku pracy w Polsce. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w badaniach naukowych i działaniach popularyzujących problem zatrudnienia osób w spektrum autyzmu. Proszę, by ankieta była wypełniona samodzielnie przez osoby w spektrum autyzmu lub przy wsparciu innych osób. Dziękuję za poświęcony czas!

Link do ankiety: https://forms.gle/dtWf7D3H89JjFuCo9

w imieniu zespołu badawczego

Wojciech Zoń

Fundacja Prawo i Partnerstwo przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku