O projekcie

Moja misja

Moją misją jest pomoc rodzicom otrzymującym diagnozę dziecka ze spektrum autyzmu. Chcę wzmacniać i wspierać rodziców w mówieniu głośno o swoich potrzebach, słuchać ich głosu i wnieść go do przestrzeni publicznej.

Moim celem jest:

 • zebranie doświadczeń rodziców – historie i badania ankietowe
 • zauważenie rodzica w procesie diagnozy dziecka
 • zmiana sposobu traktowania rodziców w procesie diagnozy i terapii na bardziej ludzki
 • stworzenie platformy dialogu: spotkanie rodziców i specjalistów
 • wymiana doświadczeń i dyskusja w środowisku
 • wypracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk
 • kampania społeczna – diagnoza po ludzku
 • w dalszej perspektywie nowy standard diagnostyczny

Plany na przyszłość

Dalszy rozwój projektu:

 • rozwój strony internetowej
 • rozpowszechnianie ebooka
 • publikacje dla rodziców
 • współpraca z kolejnymi ośrodkami diagnostycznymi
 • zebranie doświadczeń i historii rodziców
 • ankieta dla rodziców na temat ich doświadczeń w czasie diagnozy
 • raporty i wnioski

Edukacja:

 • zebranie artykułów edukacyjnych dla rodziców po diagnozie
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych dla specjalistów i studentów
 • rozmowy ze studentami
 • kampania społeczna

Założenie Fundacji – uzyskanie środków na:

 • badania naukowe
 • publikacje
 • szkolenia
 • warsztaty dla studentów
 • konferencje naukowe
 • grupy wsparcia dla rodziców

Poniżej moje działania (obecne i przyszłe) i oraz grupy odbiorców przedstawione na diagramie.

Projekt można wesprzeć poprzez: