APS spotkanie i przesłanie dla studentów

We czwartek 26.01.2023 na zaproszenie dr Joanny Kwasiborskiej-Dudek spotkałam się ze studentami logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Spotkania ze studentami są cenną okazją do przedstawienia im perspektywy rodzica w czasie terapii i podczas procesu diagnostycznego. Chciałabym, żeby pamiętali, że to jakich słów użyją podczas rozmowy z rodzicami ma ogromny wpływ na to co będą myśleć rodzice o dziecku i diagnozie, jakie działania podejmą, co z kolei ma bezpośredni wpływ na losy dziecka. W naszym, polskim systemie wsparcia wszystko zależy od rodzica, jego zaangażowania, zrozumienia tematu i problemów z jakimi mierzy się on i dziecko. Jak mawia prof Joanna Szymkiewicz Dangel: niezależnie od tego jaką diagnozę stawiamy o wiele ważniejsze jest to co z nią zrobimy i sposób w jaki przekażemy rodzicom. Niestety rzadko można o tym usłyszeć w procesie kształcenia. Wierzę, że spotkanie z rodzicem przemówi do wyobraźni studentów i zapadnie im w pamięć. Opowiadam o mojej historii, o projekcie Autyzm po ludzku działaniach i planach. Zachęcam studentów do czytania Informatora, bo to jest samo życie i praktyczne informacje, których nie ma w książkach. Bardzo dziękuję dr Joannie Kwasiborskiej-Dudek za zaproszenie spotkanie i cenne pomysły.