Akcja Potrzebuję inaczej

Facebookowa akcja #potrzebujeinaczej została zapoczątkowana przez kolektyw PIMP MY MIND w listopadzie 2023. Oddaję głos organizatorom:

Zachęcamy Was do refleksji i opisania Waszych potrzeb:
🛟 w środowisku pracy – jakie dostosowania pomogłyby Wam zwiększyć sprawczość i realizację potencjału
🛟 w miejscach publicznych – jakie dostosowania umożliwiłyby Wam uniknięcie przebodźcowania i zwiększyły wolę uczestnictwa w świecie
🛟 w miejscach edukacji – jakie dostosowania mogłyby Was wesprzeć w procesie uczenia się, podejmowania decyzji o kształceniu się
🛟 w bliskich relacjach – jakie są Wasze potrzeby, których zrozumienie i przyjęcie pozwoliłoby Wam budować więź przyjacielską lub/i romantyczną.
Akcja ma na celu zidentyfikowanie najszerzej podzielanych potrzeb społeczności osób neuroodmiennych w Polsce, jest też zaproszeniem do osobistej refleksji nad potrzebami zupełnie indywidualnymi, często wypieranymi przez przekonanie o konieczności dopasowania się.

Poniżej post z zaproszeniem do udziału w akcji #potrzbujeinaczej

Myślę, że to ważna akcja, gdyż zachęca do refleksji, do przyjrzenia się swoim potrzebom, a także temu jak funkcjonujemy i jak działa świat, który nas otacza. Wiele osób w spektrum ma w sobie coś z buntownika i społecznika i ochotę by ten świat ulepszyć, zmienić, a czasem nawet by rozwalić system 🙂 (ja mam na to ochotę średnio raz w miesiącu, ale z biegiem lat spokorniałam i rozumiem już, że łatwo jest marzyć, a nawet krytykować, ale realnie zmieniać to już nie jest takie proste jak się wydaje :))

Dorzucę coś ze swojego podwórka:
🔵potrzebuję tego by diagnoza i terapia odbywały się po ludzku tzn bez przemocy, z szacunkiem i wsparciem (prawny zakaz przemocowych terapii)
🔵 potrzebuję zauważenia i wsparcia rodzica w procesie diagnozy i terapii dziecka – empatii diagnostów i terapeutów
🔵 potrzebuję tego by głos rodziców i opiekunów OzN był usłyszany i uszanowany
🔵 potrzebuję systemowego wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnością- opieki wytchnieniowej, wsparcia terapeutycznego, prawdziwej opieki nad niesamodzielnymi dorosłymi oraz dziećmi
🔵 potrzebuję by studenci przyszli diagności byli przygotowywani do przekazywania rodzicom diagnozy, oraz by byli kształceni inaczej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
🔵 potrzebuję otwarcia nauczycieli i systemu edukacji na potrzeby neuroatypowych uczniów np brak głośnych dzwonków, przestrzeń wyciszenia i odpoczynku, dostęp do pomocy psychologicznej w szkole
🔵 potrzebuję środowiska medycznego (różnych specjalizacji) zaznajomionego z komunikacją alternatywną oraz nieróżnorodnością
🔵 potrzebuję kampanii społecznych przekazujących prawdziwy obraz środowiska neuroatypowego bez powielania stereotypów.

Zachęcam do wzięcia udziału w akcji #potrzebujeinaczej 🙂 mój post z FB