Tak! dla AAC – akcja, specjaliści, lektury

O AAC (Augumentative and Alternative Communication) czyli komunikacji alternatywnej i wspomagającej, mówi się coraz częściej. Jak sama nazwa wskazuje, AAC może być narzędziem wspomagającym do komunikacji w sytuacji, gdy trzeba wspomagać słabo rozwiniętą mowę, lub też narzędziem alternatywnym w przypadku, gdy mowa nie rozwija się wcale. W przypadku dzieci z diagnozą autyzmu problemy z mową i komunikacją występują dość często. Niestety wokół tematu AAC narosło wiele mitów, nieporozumień i błędnych przekonań.

Trwa akcja #takdlaAAC zainicjowaną przez Martę Tołwińską, logopedę i pedagoga specjalnego. Celem akcji jest edukacja i popularyzacja AAC, a także rozprawienie się z wieloma mitami jakie wokół narosły. Pomysłodawczyni zbiera historie użytkowników AAC, a także ich rodziców. Wypowiedzi ukazują się na FB na profilu Gadamisię na FB. Będą także zebrane w bezpłatnego e-booka, którego premiera odbędzie się w październiku- miesiącu poświęconemu AAC. W publikacji głos zabiorą także eksperci, aby przedstawić swoją perspektywę.

Od początku trwania akcji całym sercem jej kibicuję i wspieram jako partner. Temat jest mi bliski mimo iż moje dzieci mówią, ponieważ uważam, że komunikacja jest prawem człowieka. Nikt nie powinien być pozbawiony prawa głosu, wyboru, stanowienia o sobie.

Miło mi ogłosić, że publikacja “Tak! dla AAC” wejdzie w skład pakietu dla rodziców po diagnozie! Będzie także dostępna do pobrania na stronie Autyzm po ludzku.

Wciąż można przesyłać swoje historie i doświadczenia związane z AAC. Wypowiedzi użytkowników, ich rodziców i specjalistów przyjmowane są pod adresem: projekt.takdlaaac@gmail.com do końca sierpnia. Szczegóły można znaleźć na profilu Gadamisię na FB oraz w tym wpisie. Serdecznie zapraszam do udziału.

Organizacje

Znawcy tematu/eksperci

Logopedzi

  • Katarzyna Rogozińska – Mobilny terapeuta https://www.facebook.com/MobilnyTerapeutaKatarzynaRogozinska
  • Gadamisię Marta Tołwińska https://www.facebook.com/profile.php?id=100088104132173

Literatura

  • Błeszyński, J.J. (red. 2008). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”
  • Grycman M., Smyczek A. (red.) (2004). Wiem czego chcę! Z praktyki polskich użytkowników i terapeutów AAC. Kraków: Stowarzyszenie “Mówić bez Słów”
  • Tetzchner, S., Martinsen, H. (2002). Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się. Warszawa: Stowarzyszenie “Mówić bez Słów”
  • Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem Kaczmarek Beata Bogusława, Aneta Wojciechowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”
  • Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców, Grycman Magdalena
  • AAC dla każdego. Poradnik dla rodziców i terapeutów Magdalena Nosko-Goszczycka, Grupa Wydawnicza Harmonia
  • Razem uczymy się mówić – przewodnik dotyczący wspomagania rozwoju językowego dzieci dla opiekunów i nauczycieli przedszkolnych Elaine Weitzman i Janice Greenberg, Grupa Wydawnicza Harmonia
  • Metoda zachowań werbalnych. Jak uczyć dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi Barbera Lynch Mary Scolaris

Na temat AAC rozmawiać będę także z Mają Szymor – opiekunką polskich spellersów 27.05.2024 podczas live na FB. zapraszam serdecznie! Szczegóły poniżej.