Szkolenie dla rodziców dzieci z ZA

Nowy termin szkolenia! Edycja 2024!

Serdecznie zapraszam na dwudniowe szkolenie online dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, które będę miała zaszczyt współprowadzić. Szkolenie skierowane jest do rodziców i opiekunów dziecka / nastolatka z diagnozą zespołu Aspergera lub podejrzewających u dziecka zespół Aspergera, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu spektrum autyzmu. Zdobyte informacje pomogą lepiej zrozumieć szczególne potrzeby dziecka oraz jego najbliższych. Szkolenie będzie miało formę wykładów online z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Dla rodziców jest to wspaniała okazja, aby w klika godzin zdobyć aktualną wiedzę na temat spektrum autyzmu, wskazówki praktyczne i wsparcie – czyli wszystko to, co jest tak potrzebne szczególnie na początku drogi. Nie zabraknie również wskazówek praktycznych odnośnie terapii, edukacji, relacji z rodzeństwem. W moim wystąpieniu opowiem o doświadczeniach własnych, o tym co z dalszej perspektywy jest ważne, o blaskach i cieniach bycia rodzicem w spektrum, o tym co może pomóc nam i dziecku. Skondensowana forma szkolenia to o wiele lepsza inwestycja czasowa, niż przedzieranie się przez Internet i książki, których czytanie jest czasochłonne, a wiedza szybko się dezaktualizuje….

1 dzień – dr Ewa Urbanowicz – 25.01.24 czwartek w godzinach 18-22

2 dzień-  Marzena Pawlus i Agnieszka Sułkowska – 4.02 niedziela w godzinach 10-16

Zakres tematyczny szkolenia:

 • objawy spektrum autyzmu (zespołu Aspergera) u dzieci
 • omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka z zespołem Aspergera, w tym omówienie specyfiki funkcjonowania dziewczynek z zespołem Aspergera
 • przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu, czyli co aktualnie wiemy o roli czynników genetycznych i środowiskowych, czym jest neuroróżnorodność
 • rola wsparcia terapeutycznego w kontekście neuroplastyczności mózgu
 • rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy zespołu Aspergera
 • trudności współistniejące z zespołem Aspergera (zaburzenia funkcji wykonawczych, ADHD, stany depresyjne i lękowe)
 • rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej)
 • aspekty socjalno – prawne pomocy dzieciom / nastolatkom z zespołem Aspergera (czym jest kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju?, na czym polega współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną?, jak zapewnić dziecku wsparcie w przedszkolu / szkole oraz podczas egzaminów?, na czym polega pomoc nauczyciela wspomagającego?, podstawowe kwestie związane z orzeczeniem o niepełnosprawności)
 • wybór placówki edukacyjnej dostosowanej do potrzeb dziecka / nastolatka z zespołem Aspergera
 • wybór terapii dostosowanej do potrzeb dziecka / nastolatka z zespołem Aspergera (na co zwracać uwagę?, kiedy poszukiwać pomocy u psychoterapeuty?, czy każdy musi chodzić na SI?, czym są warsztaty umiejętności społecznych?)
 • kiedy i jak powiedzieć dziecku o diagnozie?, jak rozmawiać o diagnozie z rodzeństwem i pozostałymi członkami rodziny?, jak przekazywać informacje placówce, do której uczęszcza dziecko?
 • głos rodzica w spektrum autyzmu
 • dobrostan dziecka, a dobrostan rodzica 
 • wypalenie rodzicielskie, stres rodzicielski 
 • odporność psychiczna, dobrostan cyfrowy, mindfulness 
 • przegląd pomocnych książek, materiałów, narzędzi i inspiracji dla rodziców

Osoby prowadzące szkolenie:

Ewa Urbanowicz– Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozą osób w spektrum autyzmu oraz terapią dzieci i młodzieży ujawniających współistniejące ze spektrum zaburzenia rozwojowe, psychiczne oraz zachowania. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych oraz szkolenia dla rodziców, opiekunów osób w spektrum, terapeutów, lekarzy-propagujące wiedzę na temat diagnozy, kompleksowej terapii osób w spektrum autyzmu oraz roli stanu psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście ich rozwoju społecznego, poznawczego oraz komunikacji.

Marzena Pawlus– Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka, Konsultantka Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (Positive Consultant in Autistic Spectrum). Zajmuje się diagnozą zaburzeń neurorozwojowych, prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Głównym obszarem jej zainteresowań jest szeroko rozumiana neuroatypowość, w tym diagnoza oraz terapia dziewczynek i kobiet w spektrum autyzmu.

Agnieszka Sułkowska– Osoba w spektrum autyzmu i matka trójki dzieci ze spektrum. Założycielka strony internetowej Autyzmpoludzku.pl wspierającej rodziców w procesie diagnozy, autorka publikacji „Informator dla rodziców po diagnozie spektrum autyzmu u dziecka”, z wykształcenia architektka, z zamiłowania żeglarka. 

szczegóły i rejestracja www.eduprof.pl